...bildades den 23 februari 1981 till minne av släktens då äldste kände stamfader

N I C O L A U S   P E M E R

som efter en lång verksamhetsperiod i bayerska Augsburg fick sitt viloställe i korsgången i S:ta Annakyrkan i Augsburg den 23 februari 1610.

Syften

Styrelse

Aktiviter

Släktgrenar

Korta genealogiska data (kommer)

Pemerska stiftelsen (kommer)
www.pemer.org/index.html, senast uppdaterad 2006-02-16
© Anders Pemer, mail anders@pemer.net