...bildades den 23 februari 1981 till minne av släktens då äldste kände stamfader Nicolaus Pemer, som efter en lång verksamhetsperiod i bayerska Augsburg fick sitt viloställe i korsgången i S:ta Annakyrkan i Augsburg den 23 februari 1610.

Hans sonson Nicolaus Pemer III, född 1608, kom under 1630-talet till Sverige. 1641 tillträdde han som förvaltare vid Flögfors bruk i Ramsbergs socken, varifrån han i slutet av decenniet förflyttades till Finnåkers bruk i Fellingsbro socken, där han verkade under 1650-talet. Därefter flyttade han in till Arboga där han länge bedrev handel, och slutade sina dagar 1687. Från honom har släktträdet grenat ut sig i ett otal grenar.

Föreningen har till syfte att:
  • Verka för sammanhållning inom släkten
  • Tillvarata gemensamma släktintressen
  • Föra ett fullständigt och korrekt släktregister
  • Utföra forskningar i släktens historia
  • Ge glimtar från forskningsarbete
  • Anordna släktträffar på för släkten historiska platser

    Föreningen är öppen för alla ättlingar till "huset" Pemer, ättlings maka/make och adoptivbarn. Medlemskap kostar 150 kr/år.