...har f n följande styrelse:

Ordförande Stefan Wickberg
Vice ordförande Mats Pemer
Skattmästare Mia Karlsson
Mötesarrangör Urban Skenbäck
Vice mötesarrangör Åsa Stenqvist
Skrifvare Ingrid Kaijser
Arkivförvaltare Sofia Pemer

Vice arkivförvaltare Anders Pemer II
Vice skattmästare Per Reinholdsson
Vice skrifvare Eva Rosendahl
Vice vice skrifvare Karin Wiman

Revisorer Jan Ljungberg och Kristina Sancho Eriksson
Revisorssuppleant Lennart Reinedahl