...har i övrigt haft ett omfattande samarbete med myndigheter i "fädernas stad" Augsburg, och bl a kunnat medverka till uppsättandet av tre olika minnestavlor över Nicolaus Pemer I.


En på huset Maximilianstrasse 37 som Nicolaus lät bygga 1570.


En på huset Kappeneck 17 där Nicolaus sedermera bodde.


En i korsgången i S:ta Annakyrkan, ersättande en äldre tavla från 1597 med motsvarande inskription.

Genom föreningens kontakter har vissa skolutbyten även förekommit mellan skolor i Augsburg och Göteborg.